Grønhøj Kro er en kgl. priviligeret kro fra 1848. Privilegiet indebar at alle,
på hvilken tid af døgnet, kunne få et måltid mad og en seng at sove i.
Til gengæld måtte kromanden frit brænde brændevin.

 

Det kunne gå lystigt til, når der blev indtaget visse mængder brændevin.
St. St. Blicher har i et at sine noveller skildret et slagsmål som fandt sted på kroen.
Den store lokale smed måtte til sidst hidkaldes, for at smide gemytterne ud.

 

Byen Grønhøj er opført at kolonister, de såkaldte kartoffeltyskere,
som kom til landet i 1756. Svenskerhuset, som ligger i krohaven,
er der idag en udstilling omkring kartoffeltyskerne.

 

Huset har ligeledes fungeret som gæstehus for Hans Schmidt, når han malede på heden.

 

Grønhøj Kro har været i familiens eje siden 1864. Der er tilknyttet landbrug til Kroen.
Avlsbygningerne anvendes idag til vogn- og landbrugsmuseum.

Grønhøj Kro :: Grønhøj Skivevej 26 :: 7470 Karup :: Tfl: 45 86 66 11 88 :: Mobil: 20 78 98 72 :: E-mail:gronhojkro@hotmail.com